در صورت هر گونه مشکل با شماره های واحد پشتیبانی یا از طریق پشتیبانی ما ما در ارتباط باشید

نمونه سوال پیام نور (مهندسي نرم افزار2) رشته کامپیوترو مهندسی فناوری اطلاعات(نیمسال دوم 91-90)

نمونه سوال پیام نور (مهندسي نرم افزار2) رشته کامپیوترو مهندسی فناوری اطلاعات(نیمسال دوم 91-90) نمونه سوال پیام نور (مهندسي نرم افزار2) رشته کامپیوترو مهندسی فناوری اطلاعات(نیمسال دوم 91-90)

نمونه سوال پیام نور (مهندسي نرم افزار2) رشته کامپیوترو مهندسی فناوری اطلاعات(نیمسال دوم 91-90)

قیمت این فایل 1000تومان می باشد

خرید آنلاین

نمونه سوال پیام نور (مهندسي نرم افزار2) رشته کامپیوترو مهندسی فناوری اطلاعات(نیمسال دوم 91-90)  

نمونه سوال پيام نور (مهندسي نرم افزار2) رشته کامپيوترو مهندسي فناوري اطلاعات(نيمسال دوم 91-90)


نمونه سوال پيام نور (مهندسي نرم افزار2) رشته کامپيوترو مهندسي ف

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور (مهندسي فناوري اطلاعات 2) رشته کامپیوترو مهندسی فناوری اطلاعات(نیمسال دوم 91-90)  

نمونه سوال پيام نور (مهندسي فناوري اطلاعات 2) رشته کامپيوترو مهندسي فناوري اطلاعات(نيمسال دوم 91-90)


نمونه سوال پيام نور (مهندسي فناوري اطلاعات 2) رشته کامپیو

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور (مهندسي نرم افزار1) رشته کامپیوترو مهندسی فناوری اطلاعات(نیمسال دوم 91-90)  

نمونه سوال پيام نور (مهندسي نرم افزار1) رشته کامپيوترو مهندسي فناوري اطلاعات(نيمسال دوم 91-90)


نمونه سوال پيام نور (مهندسي نرم افزار1) رشته کامپيوترو مهندسي ف

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور (رياضي مهندسي) رشته کامپیوترو مهندسی فناوری اطلاعات و علوم ریاضی(نیمسال دوم 91-90)  

نمونه سوال پيام نور (ریاضی مهندسي) رشته کامپيوترو مهندسي فناوري اطلاعات و علوم ریاضی(نیمسال دوم 91-90)


نمونه سوال پيام نور (ریاضی مهندسي) رشته کامپيوترو مهند

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور (آمارواحتمالات مهندسي) رشته کامپیوترو مهندسی فناوری اطلاعات و حسابداری و مدیریت و ریاضی(نیمسال دوم 91-90)  

نمونه سوال پيام نور (آمارواحتمالات مهندسي) رشته کامپيوترو مهندسي فناوري اطلاعات و حسابداری و مدیریت و ریاضی(نیمسال دوم 91-90)


نمونه سوال پيام نور (آمارواحتم

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور (مباني فناوري اطلاعات) رشته کامپیوترو مهندسی فناوری اطلاعات(نیمسال دوم 91-90)  

نمونه سوال پيام نور (مبانی فناوري اطلاعات) رشته کامپيوترو مهندسي فناوري اطلاعات(نيمسال دوم 91-90)


نمونه سوال پيام نور (مبانی فناوري اطلاعات) رشته کامپيوترو

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور (مديريت استراتژيك فناوري اطلاعات) رشته کامپیوترو مهندسی فناوری اطلاعات(نیمسال دوم 91-90)  

نمونه سوال پيام نور (مدیریت استراتژیك فناوري اطلاعات) رشته کامپيوترو مهندسي فناوري اطلاعات(نيمسال دوم 91-90)


نمونه سوال پيام نور (مدیریت استراتژیك فناوري ا

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور (فناوري اطلاعات براي مديران) رشته کامپیوترو مهندسی فناوری اطلاعات(نیمسال دوم 91-90)  

نمونه سوال پيام نور (فناوري اطلاعات برای مدیران) رشته کامپيوترو مهندسي فناوري اطلاعات(نيمسال دوم 91-90)


نمونه سوال پيام نور (فناوري اطلاعات برای مدیران) رشت

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور (مديريت وكنترل پروژه هاي فناوري اطلاعات) رشته کامپیوترو مهندسی فناوری اطلاعات(نیمسال دوم 91-90)  

نمونه سوال پيام نور (مدیریت وكنترل پروژه های فناوري اطلاعات) رشته کامپيوترو مهندسي فناوري اطلاعات(نيمسال دوم 91-90)


نمونه سوال پيام نور (مدیریت وكنترل پروژه

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور (كامپايلر) رشته کامپیوترو مهندسی فناوری اطلاعات(نیمسال دوم 91-90)  

نمونه سوال پيام نور (كامپایلر) رشته کامپيوترو مهندسي فناوري اطلاعات(نيمسال دوم 91-90)


نمونه سوال پيام نور (كامپایلر) رشته کامپيوترو مهندسي فناوري اطلاعات(نی

ادامه مطلب  

صفحات ادامه نتايج:  1