در صورت هر گونه مشکل با شماره های واحد پشتیبانی یا از طریق پشتیبانی ما ما در ارتباط باشید

نمونه سوال پیام نور (نظم2و3و4) رشته زبان و ادبیات فارسی(نیمسال دوم 89-90)

نمونه سوال پیام نور (نظم2و3و4) رشته زبان و ادبیات فارسی(نیمسال دوم 89-90) نمونه سوال پیام نور (نظم2و3و4) رشته زبان و ادبیات فارسی(نیمسال دوم 89-90)

نمونه سوال پیام نور (نظم2و3و4) رشته زبان و ادبیات فارسی(نیمسال دوم 89-90)

این نمونه سوال شامل 6 نمونه سوال جداگانه که شامل

(1) نظم 2بخش 3سي قصيده ازناصرخسرو (2) نظم 3 بخش 3 نظامی (3) نظم 4 بخش 4 حدیقه ثنایی (4) نظم 4بخش 1مثنوي مولوي 1 (5)نثر 3 بخش 2 کلیله و دمنه (6)نثر2بخش 2كشف الاسرار در رشته زبان فارسی میباشد

قیمت این فایل 6000تومان می باشد

خرید آنلاین

نمونه سوال پیام نور (نظم2و3و4) رشته زبان و ادبیات فارسی(نیمسال دوم 89-90)  

نمونه سوال پيام نور (نظم2و3و4) رشته زبان و ادبيات فارسي(نيمسال دوم 89-90)


نمونه سوال پيام نور (نظم2و3و4) رشته زبان و ادبيات فارسي(نيمسال دوم 89-90)این نمونه سوال شا

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور ( قرائت متون تاريخي به زبان فارسي 2 )رشته تاریخ تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 90-89)  

نمونه سوال پيام نور ( قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 2 )رشته تاریخ تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 90-89)


نمونه سوال پيام نور ( قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 2 )رشت

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور ( قرائت متون تاريخي به زبان فارسي 1 )رشته تاریخ تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 90-89)  

نمونه سوال پيام نور ( قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 1 )رشته تاریخ تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 90-89)


نمونه سوال پيام نور ( قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 1 )رشت

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور (تاريخ ادبيات 3)رشته ادبیات (نیمسال دوم 89-90)  

نمونه سوال پيام نور (تاریخ ادبيات 3)رشته ادبيات (نیمسال دوم 89-90)


نمونه سوال پيام نور (تاریخ ادبيات 3)رشته ادبيات(نیمسال دوم 89-90)

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور (ادبيات معاصر2نظم)رشته ادبیات(نیمسال دوم 89-90)  

نمونه سوال پيام نور (ادبيات معاصر2نظم)رشته ادبيات(نیمسال دوم 89-90)


نمونه سوال پيام نور (ادبيات معاصر2نظم)رشته ادبيات(نیمسال دوم 89-90)

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور (ادبيات معاصر1نظم)رشته ادبیات(نیمسال دوم 89-90)  

نمونه سوال پيام نور (ادبيات معاصر1نظم)رشته ادبيات(نیمسال دوم 89-90)


نمونه سوال پيام نور (ادبيات معاصر1نظم)رشته ادبيات(نیمسال دوم 89-90)

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور (نقد) رشته زبان و ادبیات فارسی(نیمسال دوم 89-90)  

نمونه سوال پيام نور (نقد) رشته زبان و ادبيات فارسي(نيمسال دوم 89-90)


نمونه سوال پيام نور (نقد) رشته زبان و ادبيات فارسي(نيمسال دوم 89-90)

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور (معانی و بیان 2و1)رشته زبان و ادبیات فارسی(نیمسال دوم 89-90)  

نمونه سوال پيام نور (معانی و بیان 2و1)رشته زبان و ادبيات فارسي(نيمسال دوم 89-90)


نمونه سوال پيام نور (معانی و بیان 2و1)رشته زبان و ادبيات فارسي(نيمسال دوم 89-90) شا

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور (مرصادالعباد)رشته زبان و ادبیات فارسی(نیمسال دوم 89-90)  

نمونه سوال پيام نور (مرصادالعباد)رشته زبان و ادبيات فارسي(نيمسال دوم 89-90)


نمونه سوال پيام نور (مرصادالعباد)رشته زبان و ادبيات فارسي(نيمسال دوم 89-90)

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور (مسعودسعد)رشته زبان و ادبیات فارسی(نیمسال دوم 89-90)  

نمونه سوال پيام نور (مسعودسعد)رشته زبان و ادبيات فارسي(نيمسال دوم 89-90)


نمونه سوال پيام نور (مسعودسعد)رشته زبان و ادبيات فارسي(نيمسال دوم 89-90)

ادامه مطلب  

صفحات ادامه نتايج:  1